คำย่อ อักษรย่อ


  มทร.ศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มทร.ศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย -