คำย่อ อักษรย่อ


  มทร.ล. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มทร.ล.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -