คำย่อ อักษรย่อ


  มทร.ร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มทร.ร.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ -