คำย่อ อักษรย่อ


  มทร.พ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มทร.พ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร -