คำย่อ อักษรย่อ


  มทร.ตอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มทร.ตอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก -