คำย่อ อักษรย่อ


  ค.ส.ล. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ค.ส.ล.คอนกรีตเสริมเหล็ก -