คำย่อ อักษรย่อ


  มช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -