คำย่อ อักษรย่อ


  มจพ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มจพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ -