คำย่อ อักษรย่อ


  มจ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มจ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -