คำย่อ อักษรย่อ


  มข. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มข.มหาวิทยาลัยขอนแก่น -