คำย่อ อักษรย่อ


  ค.ศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ค.ศ.คริสตศักราช -