คำย่อ อักษรย่อ


  ม.ล. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ม.ล.หม่อมหลวง -