คำย่อ อักษรย่อ


  ต.อ.จ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ต.อ.จ.ตติยานุจุลจอมเกล้า -