คำย่อ อักษรย่อ


  ขสมก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -