คำย่อ อักษรย่อ


  ขสมก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -