คำย่อ อักษรย่อ


  จ.ม. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.ม.จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย -