คำย่อ อักษรย่อ


  จ.ช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.ช.จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก -