คำย่อ อักษรย่อ


  ต.จ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ต.จ.ตติยจุลจอมเกล้า -