คำย่อ อักษรย่อ


  ต.ภ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ต.ภ.ตติยดิเรกคุณาภรณ์ -