คำย่อ อักษรย่อ


  อ.ร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อ.ร.รามาธิบดี ชั้นที่ ๔ (อัศวิน) -