คำย่อ อักษรย่อ


  ย.ร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ย.ร.รามาธิบดี ชั้นที่ ๓ (โยธิน) -