คำย่อ อักษรย่อ


  ขส.ทอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ขส.ทอ.กรมการขนส่งทหารอากาศ -