คำย่อ อักษรย่อ


  ม.ร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ม.ร.รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ (มหาโยธิน) -