คำย่อ อักษรย่อ


  ป.ภ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ป.ภ.ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ -