คำย่อ อักษรย่อ


  ป.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ป.ม.ประถมาภรณ์มงกุฏไทย -