คำย่อ อักษรย่อ


  ม.ว.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ม.ว.ม.มหาวชิรมงกุฏ -