คำย่อ อักษรย่อ


  ขส.ทร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ขส.ทร.กรมการขนส่งทหารเรือ -