คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ร.รามาธิบดี ชั้นที่ ๑ (เสนางคะบดี) -