คำย่อ อักษรย่อ


  ป.จ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ป.จ.ปฐมจุลจอมเกล้า -