คำย่อ อักษรย่อ


  ร.ว. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.ว.รัตนวราภรณ์ -