คำย่อ อักษรย่อ


  น.ร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.ร.นพรัตนราชวราภรณ์ -