คำย่อ อักษรย่อ


  พล.อ.อ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พล.อ.อ.พลอากาศเอก -