คำย่อ อักษรย่อ


  พล.อ.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พล.อ.ท.พลอากาศโท -