คำย่อ อักษรย่อ


  ขส.ทบ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ขส.ทบ.กรมการขนส่งทหารบก -