คำย่อ อักษรย่อ


  ASEM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ASEMAsia Europe Meeting

ASEM คือ การประชุมเอเชีย – ยุโรป  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง กลุ่มประเทศเอเชียและยุโรป โดยการประชุมผู้นำ ASEM มีการจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี มีประเทศเทศสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศคือ กลุ่มประเทศเอเชีย 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ฝ่ายกลุ่มประเทศยุโรป ได้แค่ ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม  เยอรมนี เดนมาร์ก ฟินแลน์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร