คำย่อ อักษรย่อ


  พล.อ.ต. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พล.อ.ต.พลอากาศตรี -