คำย่อ อักษรย่อ


  พ.อ.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.อ.ท.พันจ่าอากาศโท -