คำย่อ อักษรย่อ


  จ.อ.อ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.อ.อ.จ่าอากาศเอก -