คำย่อ อักษรย่อ


  จ.อ.ท. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.อ.ท.จ่าอากาศโท -