คำย่อ อักษรย่อ


  กอ.รมน. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กอ.รมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน -