คำย่อ อักษรย่อ


  พล.ร.อ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พล.ร.อ.พลเรือเอก -