คำย่อ อักษรย่อ


  น.อ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.อ.นาวาเอก (ร.น.) -