คำย่อ อักษรย่อ


  น.ต. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.ต.นาวาตรี (ร.น.) -