คำย่อ อักษรย่อ


  พ.จ.อ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.จ.อ.พันจ่าเอก -