คำย่อ อักษรย่อ


  กสม. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กสม.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -