คำย่อ อักษรย่อ


  พ.จ.ต. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.จ.ต.พันจ่าตรี -