คำย่อ อักษรย่อ


  จ.ต. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.ต.จ่าตรี -