คำย่อ อักษรย่อ


  พ.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.ท.พันโท -