คำย่อ อักษรย่อ


  ร.อ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.อ.ร้อยเอก -