คำย่อ อักษรย่อ


  ร.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.ท.ร้อยโท -