คำย่อ อักษรย่อ


  ร.ต. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.ต.ร้อยตรี -